Trả lời Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu; khác dấu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu; khác dấu đã học.

Lời giải chi tiết

- Cộng hai số nguyên cùng dấu: ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

+ Cộng hai số nguyên dương như đã học ở lớp dưới.

+ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

- Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu