Giải bài 2 trang 51 SGK Toán 6 Cánh diều


Tính một cách hợp lí a) 29,42 + 20,58-34,23 +(-25,77); ...

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) \(29,42 + 20,58-34,23 + \left( { - {\rm{ }}25,77} \right);\)

b) \(\left( { - 212,49} \right) - \left( {87,51 - 99,9} \right).\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chất giao hoán: Với mọi a,b thuộc \(\mathbb{Z}\): a + b = b + a.

- Tính chất kết hợp: Với mọi a,b,c thuộc \(\mathbb{Z}\): (a + b) + c = a + (b + c).

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a){\rm{ }}29,42 + 20,58 - 34,23 + \left( { - {\rm{ }}25,77} \right)\\ = \left( {29,42 + 20,58{\rm{ }}} \right) - \left( {34,23 + 25,77} \right)\\ = 50 - 60\\ =  - 10\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b){\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}212,49} \right) - \left( {87,51 - 99,9} \right)\\ = \left( { - {\rm{ }}212,49} \right) - 87,51{\rm{ + }}99,9\\ = {\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}212,49 - 87,51} \right) + 99,9\\ =  - {\rm{ }}300 + 99,9\\ =  - 200,1.\end{array}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí