Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Tính hiệu: (-14,25) - (-9,2)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a- (-b)= a+b

Lời giải chi tiết

Ta có: (-14,25) - (-9,2)= (-14,25) +9,2= -(14,25 - 9,2)= -5,05

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu