Giải bài 6 trang 51 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Sử dụng máy tính cầm tay

Nút dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và phần thập phân:

Chú ý: Ở một số máy tính cầm tay, nút dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và phần thập phân còn có dạng [.] .

Dùng máy tính cầm tay để tính:

\(16,293 + \left( { - 5,973} \right);\)

\(\;\left( { - 35,78} \right) - \left( { - {\rm{ }}18,423} \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng máy tính cầm tay để tính.

Lời giải chi tiết

\(16,293 + \left( { - 5,973} \right) = 10,32\)

\(\;\left( { - 35,78} \right) - \left( { - 18,423} \right) =  17,357\;\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu