Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 42 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính:

a) \(\frac{{ - 9}}{5}:\frac{8}{3}\);       b)\(\frac{{ - 7}}{9}:( - 5).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{{b.c}};\,\,\,\,b,c,d \ne 0\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 9}}{5}:\frac{8}{3} = \frac{{ - 9}}{5}.\frac{3}{8} = \frac{{ - 27}}{{40}}\);       

b)\(\frac{{ - 7}}{9}:( - 5) = \frac{{ - 7}}{9}.\frac{{ - 1}}{5} = \frac{7}{{45}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu