Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 42 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) \(\frac{{ - 4}}{{11}}\);        b) \(\frac{7}{{ - 17}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số nghịch đảo của phân số \(\frac{a}{b}\) là \(\frac{b}{a}\) (\({\rm{a,b}} \ne {\rm{0}}\))

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{11}}{{ - 4}}\);               b) \(\frac{{ - 17}}{7}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu