Trả lời Câu hỏi khởi động trang 40 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Gấu nước được nhà sinh vật học người Ý I. Span- lan- gia- ni (I. Spallanzani) đặt tên là Tac- đi- gra- đa( Tardigrada) vào năm 1776. Một con gấu nước dài khoảng \(\frac{1}{2}\) mm. Một con gấu đực Bắc Cực trưởng thành dài khoảng \(\frac{5}{2}\) m. Chiều dài con gấu đực Bắc Cực trưởng thành gấp bao nhiêu lần chiều dài con gấu nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý đơn vị độ dài 

Lời giải chi tiết

Đổi \(\frac{5}{2}\) m= \(\frac{5}{2}.1000 = 2500\) mm Chiều dài con gấu đực Bắc Cực trưởng thành gấp số lần chiều dài con gấu nước là:

2500: \(\frac{1}{2}\) = 5000 (lần)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu