Giải bài 3 trang 43 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) \(\frac{{ - 9}}{{19}}\);           b) \( - \frac{{21}}{{13}}\);        c) \(\frac{1}{{ - 9}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số nghịch đảo của phân số \(\frac{a}{b}\) là \(\frac{b}{a}\) (\({\rm{a,b}} \ne {\rm{0}}\)).

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 19}}{9}\);       b) \( - \frac{{13}}{{21}}\);        c) \(\frac{{ - 9}}{1} =  - 9\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu