Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 41 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

\(\frac{{ - 9}}{7}.\left( {\frac{{14}}{{15}} - \frac{{ - 7}}{9}} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép trừ trong ngoặc trước sau đó thực hiện phép nhân.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 9}}{7}.\left( {\frac{{14}}{{15}} - \frac{{ - 7}}{9}} \right)\\ = \frac{{ - 9}}{7}.\left( {\frac{{14.3}}{{15.3}} - \frac{{( - 7).5}}{{9.5}}} \right)\\ = \frac{{ - 9}}{7}.\left( {\frac{{42}}{{45}} - \frac{{( - 35)}}{{45}}} \right)\\ = \frac{{ - 9}}{7}.\frac{{77}}{{45}} = \frac{{ - 11}}{5}\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu