Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 45 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:

\( - 0,125;{\rm{ }} - 0,012;{\rm{ }} - 4,005.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline {a,bcd}  = \frac{{abcd}}{{1000}}\)

Lời giải chi tiết

\( - 0,125 = \frac{{ - 125}}{{1000}} = \frac{{ - 125:125}}{{1000:125}} = \frac{{ - 1}}{8}\)

\( - 0,012 = \frac{{ - 12}}{{1000}} = \frac{{ - 12:4}}{{1000:4}} = \frac{{ - 3}}{{250}}\)

\( - 4,005 = \frac{{ - 4005}}{{1000}} = \frac{{ - 4005:5}}{{1000:5}} = \frac{{ - 801}}{{200}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Số thập phân