Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 6 Cánh diều


Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Đề bài

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

\(a){\rm{ }}7,012;{\rm{ }}7,102;{\rm{ }}7,01;\)

\(b){\rm{ }}73,059;{\rm{ }} - 49,037;{\rm{ }} - 49,307.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để so sánh hai số thập phân dương, ta làm như sau:

Bước 1. So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì lớn hơn

Bước 2. Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu ",") kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn.

- Khi so sánh hai số âm ta so sánh hai số đối của chúng. Số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

a) \(7,010 < 7,012 < 7,102\) nên \(7,01 < 7,012 < 7,102\)

b) Ta có: \(49,307 > 49,037 \Rightarrow  - 49,307 <  - 49,037\)

Ta có: - 49,307 <  - 49,037 < 0 và 0 < 73,059 nên \( - 49,307 <  - 49,037 < 73,059\)


Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí