Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản: \(-{\rm{ }}0,225;{\rm{ }}-{\rm{ }}0,033.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline {a,bcd}  = \frac{{abcd}}{{1000}}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}-{\rm{ }}0,225 = \frac{{ - 225}}{{1000}} = \frac{{ - 225:25}}{{1000:25}} = \frac{{ - 9}}{{40}}\\-{\rm{ }}0,033 = \frac{{ - 33}}{{1000}}\end{array}\)

Loigaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Số thập phân