Trả lời Hoạt động 2 trang 46 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

So sánh:

a) \(508,99\) và \(509,01\);

b) \(315,267\) và \(315,29\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để so sánh hai số thập phân dương, ta làm như sau:

Bước 1. So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần

số nguyên lớn hơn thì lớn hơn

Bước 2. Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh

từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu ",") kể từ trái sang phải cho đến khi xuất

hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn

hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(508 < 509\) nên \(508,99\)=\(509,01\).

b) Ta có: \(315,29 = 315,290\)

Do \(267 < 290\) nên \(315,267 < 315,29\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Số thập phân