Trả lời câu hỏi mục 4 trang 112 SGK Địa Lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 2.12 và hình 2.13, hãy cho biết các hướng của OA, OB, OC và OD có trong mỗi hình.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2.12 và 2.13 trong SGK trang 111 để xác định các hướng.

Lời giải chi tiết

- Hình 2.12:

+ Hướng của OA: hướng Bắc.

+ Hướng của OB: hướng Đông.

+ Hướng của OC: hướng Nam.

+ Hướng của OD: hướng Tây.

- Hình 2,13: 

+ Hướng của OA: hướng Đông Nam.

+ Hướng của OB: hướng Tây Nam.

+ Hướng của OC: hướng Bắc.

+ Hướng của OD: hướng Đông Bắc.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu