Trả lời câu hỏi mục 3 trang 109 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Quan sát hình 2.8, hãy cho biết có bao nhiêu cách thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là những cách nào? Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng.

Đề bài

1. Quan sát hình 2.8, hãy cho biết có bao nhiêu cách thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là những cách nào?

2. Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 2.8 SGK trang 109.

2. Dựa vào hình 2.9 SGK trang 110.

Lời giải chi tiết

1. Cách thể hiện tỉ lệ bản đồ

Có ba cách thể hiện tỉ lệ bản đồ:

+ Thể hiện bằng chữ (Tỉ lệ chữ)

+ Thể hiện bằng số (Tỉ lệ số)

+ Thể hiện bằng thước (Tỉ lệ thước).

2. Tính khoảng cách

- Khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng trên bản đồ là: 2,2 cm.

- Căn cứ tỉ lệ lệ thước, 1 cm tren bản đồ = 20 km trên thực địa

 => Khoảng cách thực tế từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng là: 20 x 2,2 = 44 (km).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí