Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 112 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Dựa vào các tỉ lệ sau: 1:100 000 và 1:9 000 000, hãy cho biết 1 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa ở mỗi tỉ lệ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết về tỉ lệ bản đồ:

Giả sử một bản đồ có tỉ lệ số là 1: x, tức 1 cm trên bản đồ tương ứng với x km trên thực tế.

Lời giải chi tiết

- Với tỉ lệ 1 : 100 000 thì 1 cm trên bản đồ tương ứng với 1 km trên thực địa.

- Với tỉ lệ 1 : 9 000 000 thì 1 cm trên bản đồ tương ứng với 90 km trên thực địa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu