Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?


Đề bài

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 70, 71 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Nội dung Luận cương chính trị bao gồm: 

Chiến lược cách mạng: khẳng định tính chất của cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường XHCN.

- Nhiệm vụ chiến lược: đánh đổ phong kiến và đế quốc.

- Lực lượng cách mạng: vô sản (công nhân) và nông dân.

- Phương pháp cách mạng: vũ trang bạo động

* Hạn chế: Luận cương còn nặng về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.