Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam


Tóm tắt mục I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

1. Hoàn cảnh

- Các phong trào đấu tranh trong nước như: phong trào công nhân, phong trào nông dân, phong trào bãi khóa của học sinh, sinh viên diễn ra rầm rộ, tạo một làn sóng đấu tranh cách mạng khắp nơi.

- Ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

=> Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu bức thiết là có 1 Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

- Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản đã diễn ra tại Hương Cảng (Trung Quốc) từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930.

Mục 2, 3

2. Nội dung hội nghị

- Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo => Đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)

3. Ý nghĩa

- Hội nghị có ý nghĩa như 1 đại hội thành lập Đảng.

ND chính

Tóm tắt về Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.