Luận cương chính trị (10 - 1930)


Tóm tắt mục II. Luận cương chính trị (10 - 1930). Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nội dung hội nghị

- Tháng 10 - 1930, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc).

- Nội dung hội nghị:

+ Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản Đông Dương.

+ Cử Trần Phú làm Tổng bí thư.

+ Thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú soạn thảo.

Trần Phú (1930)

Quảng cáo
decumar

Mục 2

2. Nội dung của luận cương chính trị

- Tính chất: Cách mạng Việt Nam trải qua 2 giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN.

- Đảng phải coi trọng việc vận động đa số quần chúng... phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa nhất là vô sản Pháp.

ND chính

Luận cương chính trị (10 - 1930): bối cảnh (Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng) và nội dung cơ bản của luận cương chính trị.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Luận cương chính trị (10 - 1930)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.