Phần câu hỏi bài 5 trang 70, 71 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 70 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y =1/căn2 (3x-5) ...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 14

Cho hàm số \(y = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\left( {3x - 5} \right)\) có đồ thị là đường thẳng (d). Hệ số góc của đường thẳng (d) là:

(A) 3                                        (B) \(\dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\)

(C) \(3\sqrt 2 \)                                    (D) \(\dfrac{3}{{\sqrt 2 }}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Số \(a\) được gọi là hệ số góc của đường thẳng \(y = ax + b.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\left( {3x - 5} \right)\)\( = \dfrac{3}{{\sqrt 2 }}x - \dfrac{5}{{\sqrt 2 }}\)

Hệ số góc của đường thẳng (d) là \(\dfrac{3}{{\sqrt 2 }}\).

Đáp án cần chọn là D.

Câu 15

Cho đường thẳng \(y = \sqrt 3 x + \dfrac{3}{5}\) . Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox thì số đo của góc \(\alpha \) là:

(A) 30o                                     (B) 150o

(C) 60o                                     (D) 120o

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

Số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

- Khi a > 0, ta có \(\tan \alpha  = a\)

- Khi a < 0, ta có \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| a \right|\)

Lời giải chi tiết:

Vì \(\sqrt 3  > 0\) nên \(\tan \alpha  = \sqrt 3 \) \( \Leftrightarrow \alpha  = {60^o}\)

Đáp án cần chọn là C.

Câu 16

Cho đường thẳng \(y = 5 - \sqrt 3 x\) . Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox có số đo là:

(A) 120o                                   (B) 60o

(C) 30o                                     (D) 150o

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

Số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

- Khi a > 0, ta có \(\tan \alpha  = a\)

- Khi a < 0, ta có \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| a \right|\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \( - \sqrt 3  < 0\) nên \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| { - \sqrt 3 } \right|\) \( \Leftrightarrow \alpha  = {120^o}\)

Đáp án cần chọn là A.

Câu 17

Cho đường thẳng \(y = 2x - \dfrac{1}{2}\). Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox có số đo góc (làm tròn đến phút) là:

(A) 116o24’                             (B) 63o26’

(C) 26o24’                               (D) 63o27’

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

Số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

- Khi a > 0, ta có \(\tan \alpha  = a\)

- Khi a < 0, ta có \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| a \right|\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(a = 2 > 0\) nên \(\tan \alpha  = 2 \Leftrightarrow \alpha  \approx {63^o}26'\)

Đáp án cần chọn là B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.