Phần câu hỏi bài 5 trang 70, 71 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 70 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y =1/căn2 (3x-5) ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 14

Cho hàm số \(y = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\left( {3x - 5} \right)\) có đồ thị là đường thẳng (d). Hệ số góc của đường thẳng (d) là:

(A) 3                                        (B) \(\dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\)

(C) \(3\sqrt 2 \)                                    (D) \(\dfrac{3}{{\sqrt 2 }}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Số \(a\) được gọi là hệ số góc của đường thẳng \(y = ax + b.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\left( {3x - 5} \right)\)\( = \dfrac{3}{{\sqrt 2 }}x - \dfrac{5}{{\sqrt 2 }}\)

Hệ số góc của đường thẳng (d) là \(\dfrac{3}{{\sqrt 2 }}\).

Đáp án cần chọn là D.

Câu 15

Cho đường thẳng \(y = \sqrt 3 x + \dfrac{3}{5}\) . Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox thì số đo của góc \(\alpha \) là:

(A) 30o                                     (B) 150o

(C) 60o                                     (D) 120o

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

Số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

- Khi a > 0, ta có \(\tan \alpha  = a\)

- Khi a < 0, ta có \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| a \right|\)

Lời giải chi tiết:

Vì \(\sqrt 3  > 0\) nên \(\tan \alpha  = \sqrt 3 \) \( \Leftrightarrow \alpha  = {60^o}\)

Đáp án cần chọn là C.

Câu 16

Cho đường thẳng \(y = 5 - \sqrt 3 x\) . Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox có số đo là:

(A) 120o                                   (B) 60o

(C) 30o                                     (D) 150o

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

Số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

- Khi a > 0, ta có \(\tan \alpha  = a\)

- Khi a < 0, ta có \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| a \right|\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \( - \sqrt 3  < 0\) nên \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| { - \sqrt 3 } \right|\) \( \Leftrightarrow \alpha  = {120^o}\)

Đáp án cần chọn là A.

Câu 17

Cho đường thẳng \(y = 2x - \dfrac{1}{2}\). Gọi \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox có số đo góc (làm tròn đến phút) là:

(A) 116o24’                             (B) 63o26’

(C) 26o24’                               (D) 63o27’

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

Số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

- Khi a > 0, ta có \(\tan \alpha  = a\)

- Khi a < 0, ta có \(\tan \left( {{{180}^o} - \alpha } \right) = \left| a \right|\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(a = 2 > 0\) nên \(\tan \alpha  = 2 \Leftrightarrow \alpha  \approx {63^o}26'\)

Đáp án cần chọn là B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài