Bài 24 trang 72 Vở bài tập toán 9 tập 1


Đề bài

Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5

b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2 ; 2)

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = \sqrt 3 x\) và đi qua điểm \(B\left( {1\,;\,\sqrt 3  + 5} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay \(a = 2;x = 1,5\) và \(y = 0\) vào hàm số bậc nhất đã cho rồi tính giá trị của b.

b) Thay \(a = 3;x = 2\) và \(y = 2\) vào hàm số bậc nhất đã cho rồi tính giá trị của b.

c) Tìm a để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = \sqrt 3 x\)

   Thay tiếp giá trị của \(x = 1;y = \sqrt 3  + 5\) vào hàm số để tìm giá trị của b.

Lời giải chi tiết

a) Với \(a = 2\) ta có hàm số \(y = 2x + b\) .

Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(1,5\) nên tọa độ của giao điểm là \(x = 1,5;y = 0\). Do đó ta có :

\(0 = 2.1,5 + b \Leftrightarrow b =  - 3\)

Vậy ta có hàm số bậc nhất \(y = 2x - 3\)

b) Với \(a = 3\), ta có hàm số \(y = 3x + b\).

Vì đồ thị đi qua điểm \(A\left( {2;2} \right)\) nên ta có :

\(2 = 3.2 + b \Rightarrow b =  - 4\)

Vậy ta có hàm số bậc nhất \(y = 3x - 4\)

c) Vì đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng \(y = \sqrt 3 x\) nên ta có \(a = \sqrt 3 \). Do đó, ta có hàm số \(y = \sqrt 3 x + b.\)

Vì đồ thị đi qua điểm \(B\left( {1;\sqrt 3  + 5} \right)\) nên ta có :

\(\sqrt 3  + 5 = \sqrt 3 .1 + b \Rightarrow b = 5\)

Vậy ta có hàm số bậc nhất \(y = \sqrt 3 x + 5\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.