Bài 7.10 trang 18 SBT Hóa học 10


Đề bài

Các nguyên tố hoá học có số điện tích hạt nhân Z > 82 đều không bền và có tính phóng xạ, hạt nhân nguyên tử không bền và tự phân hủy

a) Dựa vào bảng tuần hoàn, xét xem đối với các nguyên tử có Z ≤82 thì tỉ số \(\dfrac{{notron}}{{proton}}\) cao nhất là bao nhiêu? Thấp nhất là bao nhiêu? Rút ra điều kiện bền của hạt nhân.

b) Trong 20 nguyên tố đầu, trừ hiđro ra thì tỉ số đó cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nguyên tử chì có tỉ lệ \(\dfrac{{notron}}{{proton}}\) cao nhất, tỉ lệ thấp nhất là 1.

b) Trong 20 nguyên tố đầu, tỉ lệ \(\dfrac{{notron}}{{proton}}\) cao nhất của Li, thấp nhất là 1.

Lời giải chi tiết

a) Trong số hạt nhân nguyên tử các nguyên tố có Z < 83 thì trong hạt nhân
nguyên tử chì \({}_{82}^{207}Pb\) có tỉ lệ \(\dfrac{{notron}}{{proton}} = \dfrac{{125}}{{82}} = 1,5244\)  là cao nhất và tỉ lệ thấp nhất là 1.

Như vậy điều kiện bền của hạt nhân là :
\(1 \leqslant \dfrac{n}{p} \leqslant 1,5244\) 

b) Đối với 20 nguyên tố đầu tiên, trừ hiđro thì tỉ số \(\dfrac{N}{Z}\)  đối với hạt nhân nguyên tử liti là lớn nhất và bằng :\(\dfrac{N}{Z} = \dfrac{4}{3} = 1,33\) . Và tỉ số thấp nhất\(\dfrac{N}{Z} = 1\) (đối với hạt nhân của nguyên tử C, O,...) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7.11 trang 18 SBT Hóa học 10

  Giải bài 7.11 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Xác định tên nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố đó. Viết cấu hình electron nguyên tử.

 • Bài 7.9 trang 18 SBT Hóa học 10

  Giải bài 7.9 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được gọi là các nhóm gì?

 • Bài 7.8 trang 18 SBT Hóa học 10

  Giải bài 7.8 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu cột, có bao nhiêu nhóm và các nhóm đánh số như thế nào?

 • Bài 7.7 trang 18 SBT Hóa học 10

  Giải bài 7.7 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne thuộc chu kì 2. Hỏi lớp electron ngoài cùng là lớp nào, có tối đa bao nhiêu electron?

 • Bài 7.6 trang 18 SBT Hóa học 10

  Giải bài 7.6 trang 18 sách bài tập Hóa học 10. Các nguyên tố hiđro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.