Bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 trang 63 SBT Hóa học 10


Giải bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 trang 63 sách bài tập Hóa học 10. 29.1.Khác với nguyên tử O, ion oxit (O^{2-}) có

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 29.1.

Khác với nguyên tử O, ion oxit  \(O^{2-}\) có

A. bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn.

B. bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn.

C. bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn.

D. bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về oxi - ozon.

Lời giải chi tiết:

So sánh bán kính nguyên tử với ion cùng loại:

- Nếu là ion dương (cation) sẽ có ít electron hơn nguyên tử, và bán kính của ion dương nhỏ hơn bán kính nguyên tử.

- Nếu là ion âm (anion) sẽ có nhiều electron hơn nguyên tử và bán kính của ion âm lớn hơn bán kính nguyên tử.

=> Chọn D

Câu 29.2.

Cấu hình electron nào ở cột bên trái tương ứng với nguyên tử nào ở cột bên phải?

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về oxi - ozon.

Lời giải chi tiết:

A. Z = 8 => là oxi

B. Z = 16 => là lưu huỳnh

C. Z = 7 => là flo

D. Z = 17 => là clo

=> A-b, B-a, C-d, D-c

Câu 29.3.

Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm đi qua chất nào sau đây để được khí oxi khô ?

A. \(Al_2O_3\).

B. CaO.

C.Dung dịch \(Ca(OH)_2\).

D. Dung dịch HCl.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về oxi - ozon.

Lời giải chi tiết:

Để làm khô khí oxi dùng CaO rắn

=> Chọn B

Câu 29.4.

Ở một số nhà máy nước, người ta dùng ozon để sát trùng nước máy là dựa vào tính chất nào sau đây của ozon ?

A. Ozon là một khí độc

B. Ozon không tác dụng với nước

C. Ozon tan nhiều trong nước

D. Ozon là chất oxi hoá mạnh

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về oxi - ozon.

Lời giải chi tiết:

Ozon có tính oxi hóa mạnh nên được dùng để khử trùng nước máy

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Oxi - ozon

 • Bài 29.5 trang 64 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.5 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Với số mol các chất bằng nhau, chất nào dưới đây điều chế được lượng O2 nhiều nhất?

 • Bài 29.6 trang 64 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.6 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất nào sau đây?

 • Bài 29.7 trang 64 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.7 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Khi nhiệt phân 1 g KMnO4 thì thể tích khí O2 thu được ở đktc là

 • Bài 29.8 trang 64 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.8 trang 64 sách bài tập Hóa học 10. Điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân (KMnO_4). Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau:

 • Bài 29.9 trang 65 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.9 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. a) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi.

 • Bài 29.10 trang 65 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.10 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với hiđro bằng 18.

 • Bài 29.11 trang 65 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.11 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí A gồm có (O_2) và (O_3), tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với khí (H_2) là 19,2.

 • Bài 29.12 trang 65 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.12 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Sau khi ozon hoá một thể tích oxi thì thấy thể tích giảm đi 5 ml. Tính thể tích ozon đã được tạo thành và thể tích oxi đã tham gia phản ứng để biến thành ozon.

 • Bài 29.13 trang 65 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.13 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, sau đó lại nạp oxi rồi cân.

 • Bài 29.14 trang 65 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.14 trang 65 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí ozon và oxi có tỉ khối so với khí (H_2) là 18.

 • Bài 29.15 trang 66 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.15 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. Có các chất khí không màu sau là: hiđro clorua, cacbonic, oxi, ozon.

 • Bài 29.16 trang 66 SBT Hóa học 10

  Giải bài 29.16 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí SO2 và O2 có tỉ khối hơi đối với metan ((CH_4)) bằng 3. Tính thể tích khí (O2) cần thêm vào 20 lít hỗn hợp trên để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi bằng 2,5.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài