Bài 20 trang 68 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải bài 20 trang 68 VBT toán 9 tập 1. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: y=2/3x + 2; y = -3/2x +2 ...

Đề bài

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

\(y = \dfrac{2}{3}x + 2;\,\,y =  - \dfrac{3}{2}x + 2\)

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng \(y = \dfrac{2}{3}x + 2\) và \(y =  - \dfrac{3}{2}x + 2\) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho:

- Cho x = 0 thì y = b, được điểm P(0 ; b) thuộc trục tung Oy.

- Cho y = 0 thì \(x =  - \dfrac{b}{a}\), được điểm \(Q\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) thuộc trục hoành Ox.

b) Vẽ đường thẳng đi qua điểm có tọa độ \(\left( {0;1} \right)\)và song song với Ox; cắt các đường thẳng của hai hàm số đã vẽ ở câu a lần lượt tại M và N.

Tìm tọa độ giao điểm M và N :

- Xác định tung độ của giao điểm.

- Thay tung độ giao điểm vào một hàm số đã biết để tìm giá trị của hoành độ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = \dfrac{2}{3}x + 2\):

+) Cho \(x = 0\) thì \(y = 2\), được điểm \(A\left( {0;2} \right)\)

+) Cho \(y = 0\) thì \(x =  - 3\) , được điểm \(B\left( { - 3;0} \right)\)

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B, được đồ thị của hàm số \(y = \dfrac{2}{3}x + 2\)

Vẽ đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{3}{2}x + 2\)

+) Cho \(x = 0\) thì \(y = 2\) , được điểm \(A\left( {0;2} \right)\)

+) Cho \(y = 0\) thì \(x = \dfrac{4}{3}\) , được điểm \(C\left( {\dfrac{4}{3};0} \right)\)

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và C, được đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{3}{2}x + 2\).

b) Tọa độ của điểm M :

Điểm M có tung độ \(y = 1\)

Thay giá trị \(y = 1\)  vào phương trình \(y = \dfrac{2}{3}x + 2\) để tìm x, ta có :

\(1 = \dfrac{2}{3}x + 2 \Rightarrow \dfrac{2}{3}x =  - 1 \Rightarrow x = \left( { - 1} \right):\dfrac{2}{3} =  - \dfrac{3}{2}\)

Vậy ta có \(M\left( { - \dfrac{3}{2};1} \right)\)

Tọa độ của điểm N :

Điểm N có tung độ \(y = 1\)

Thay giá trị \(y = 1\) vào phương trình \(y =  - \dfrac{3}{2}x + 2\) để tìm x, ta có :

\(1 =  - \dfrac{3}{2}x + 2 \Rightarrow \dfrac{3}{2}x = 1 \Rightarrow x = \dfrac{2}{3}\)

Vậy ta có : \(N\left( {\dfrac{2}{3};1} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài