Bài 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10


Giải bài 13.14 trang 34 sách bài tập Hóa học 10. a) Thế nào là liên kết cộng hóa trị không phân cực (không cực)?

Đề bài

a) Thế nào là liên kết cộng hoá trị không phân cực (không cực) ?

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) ? Mỗi trường hợp hãy cho hai thí dụ và biểu diễn các liên kết bằng công thức electron.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây 

Lời giải chi tiết

a) Liên kết cộng hoá trị không phân cực là liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4. Các cặp electron chung phân bố đồng đều giữa hai nguyên tử.

Thí dụ : \(H_2\) ;               \(Cl_2\)

             H : H ;                   Cl : Cl

b) Liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) là liên kết giữa hai nguyên tử khác nhau có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7 ; các cặp electron phân bổ lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn.

Thí dụ:   HCl ;                                  HF

            H :Cl ;                                H :F

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí