Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Đề bài

I. PHN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Câu 1: Cương lĩnh chính trị năm 1930 do ai khởi thảo?

A. Nguyễn Văn Cừ.       B. Trần Phú.

C. Hà Huy Tập.           D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 2: Ngày 19/8/1945 quân và dân ta đã giành thắng lợi ở

A. Thái Nguyên.                     B. Huế. 

C. Hà Nội.                             D. Sài Gòn.

Câu 3: Quân và dân ta đã đập tan “Kế hoạch Rơ-ve” của thực dân Pháp trong

A. chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

B. chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

C. chiến dịch Hòa Bình đông - xuân 1951-1952.

D. chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954).

Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) được tổ chức ở đâu?

A. Thủ đô Hà Nội.

B. Căn cứ Việt Bắc.

C. Pác Bó (Cao Bằng).

D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Câu 5: Chiến thắng quân sự nào của quân và dân ta đã buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

B. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

C. Chiến dịch Trung du (1950 - 1951).

D. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954).

Câu 6: Chiến thắng quân sự nào khẳng định khả năng quân dân miền Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ?

A. Ấp Bắc (Mĩ Tho).

B. Đồng Khởi (Bến Tre).

C. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

D. Đường 14 Phước Long.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7: (3,0 điểm)

Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 8: (4,0 điểm)

Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. D

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp: sgk Lịch sử 9, trang 69.

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị năm 1930 do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk Lịch sử 9, trang 93.

Cách giải:

Ngày 19/8/1945 quân và dân ta đã giành thắng lợi ở Hà Nội.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk Lịch sử 9, trang 112.

Cách giải:

Quân và dân ta đã đập tan “Kế hoạch Rơ-ve” của thực dân Pháp trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk Lịch sử 9, trang 113.

Cách giải:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) được tổ chức ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: Suy luận.

Cách giải:

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) đã buộc thực dân Pháp phải kỉ Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk Lịch sử 9, trang 141, phần chữ nhỏ.

Cách giải:

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 2/1/1963 khẳng định khả năng quân dân miền Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ.

Chọn: A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7.

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” bởi vì:

- Chính quyền mới thành lập còn non trẻ, chưa được củng cố lực lượng vũ trang còn yếu.

- Kinh tế bị tàn phá năng nề; nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp; các cơ sở công nghiệp còn chưa phục hồi sản xuất; hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt; đời sống nhân dân khó khăn.

- Tài chính: ngân sách nhà nước gần như trống rỗng, Trung Hoa Dân quốc tung ra thị trường các loại tiền Trung Quốc đã mất giá làm cho tài chính nước ta têm rối loạn.

- Giáo dục: 90% dân số Việt Nam không biết chữ.

- Giặc ngoại xâm:

+ Vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào đóng ở Hà Nội và hầu hết các tỉnh, theo sau là bọn Việt Quốc, Việt Cách hòng cướp chính quyền của ta.

+ Vĩ tuyến 16 trở vào Nam: quân Anh tạo điều kiện cho Pháp quay trở lại xâm lược.

=> Nước ta trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Câu 8.

Phương pháp: sgk Lịch sử 9, trang 164 - 165.

Cách giải:

a) Ý nghĩa lịch sử:

* Đối với Việt Nam:

- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

- Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Đối với thế giới:

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

- Là một sự kiện có “tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

b) Nguyên nhân thắng lợi:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt.

- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

- Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa khác; phong trào nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài