Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc đánh phá miền Bắc nước ta?

Câu 2. Cuộc chiến đấu và sản xuất của quân dân ta ở miền Bắc nhằm mục đích gì và đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 146, 147, suy luận.

Cách giải:

Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc đánh phá miền Bắc nước ta:

- Âm mưu:

+ Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng;

+ Phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc;

+ Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam;

+ Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước.

- Thủ đoạn:

+ Huy động một lực lượng lớn không quân và hải quân, với nhiều loại máy và tàu chiến, máy bay tối tân, hiện đại.

+ Đánh vào các mục tiêu quân sự, đầu mối giao thông, các nhà máy, xí nghiệp hầm mỏ, các công trình thủy lợi, khu đông dân. Chúng đánh cả trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dưỡng, đên, chùa, nhà thờ.

+ Đánh mọi lúc, mọi nơi, mọi thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 147-148, suy luận.

Cách giải:

- Mục đích:

+ Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá họai của Mĩ ở miền Bắc nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần cùng miền Nam đánh bại “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ - Ngụy.

+ Sản xuất ở miền Bắc nhằm tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, bảo đảm đời sống nhân dân, làm nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam.

- Đáp ứng yêu cầu của cách mạng:

+ Chiến đấu và sản xuất ở miền Bắc là một bộ phận của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhằm cùng miền Nam đánh bại âm mưu xâm lược của đế quốc Mĩ.

+ Miền Bắc được bảo vệ và ngày càng vững mạnh sẽ không ngừng phát huy tác dụng quyết định nhất đổi với cuộc cách mạng cả nước - chi viện ngày càng nhiều sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.