Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Pháp rút quân khỏi Hà Nội vào:

A. Ngày 1 - 10 - 1954.  

B. Ngày 10 - 10 - 1954.

C. Ngày 10 - 5 - 1955.  

D. Ngày 10 - 5 - 1956.

Câu 2. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào:

A. Ngày 10 - 10 - 1954. 

B. Ngày 16 - 5 -1954.

C. Ngày 10 - 10 - 1955. 

D. Ngày 16 - 5 - 1955.

Câu 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí vào ngày:

A. 21 -  5 - 1954.      

B. 21 -  6  - 1954.

C. 21 - 7 - 1954.   

D. 21 -  8 - 1954.

Câu 4. Pháp rút lui khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào và dựng nên chính quyền:

A. Bảo Đại.                

B. Ngô Đình Diệm.

C. Trần Trọng Kim.

D. Nguyễn Văn Thiệu.

Câu 5. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất vào những năm

A. 1954 - 1956.     

B. 1954 - 1957.

C. 1954 - 1958.     

D 1954 - 1960.

Câu 6. Từ cuối năm 1953 đến năm 1956, ta tiến hành:

A. 4 đợt cải cách.

B. 5 đợt cải cách.

C. 6 đợt cải cách.

D. 7 đợt cải cách.

Câu 7. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A. Có vai trò quan trọng nhất.

B. Có vai trò cơ ban nhất.

C. Có vai trò quyết định trực tiếp.

D. Có vai trò quyết định nhất.

Câu 8. Qua các đợt cải cảch ruộng đất ở miền Bắc, số hộ nông dân được chia ruộng đất là:

A. 1,5 triệu hộ.           

B. Hơn 2 triệu hộ.

C. 2,5 triệu hộ.

D. Hơn 3 triệu hộ.

Câu 9. Qua các cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, ta đã thực hiện triệt để khẩu hiệu:

A. “Tấc đất tấc vàng".

B. “Đánh đổ địa chủ phong kiến”.

C. “Người cày có ruộng”.

D. “Độc lập dân tộc" và “'ruộng đất dân cày”.

Câu 10. Sau đợt cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc:

A. Đã được cơ giới hóa.

B. Đã thay đổi cơ bản.

C. Đã được điện khí hóa.

D. Hoàn toàn giải phóng.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. B

2. D

3. C

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. C

10. B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Pháp rút quân khỏi Hà Nội vào ngày 10 - 10 - 1954, rút khỏi miền Bắc giữa tháng 5 - 1955.
Chọn B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào ngày 16 - 5 - 1955, khi toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam.

Chọn D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 125.

Cách giải:

Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí vào ngày 21 - 7 - 1954.   

Chọn C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Pháp rút lui khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào và dựng nên chính quyền Ngô Đình Diệm.

Chọn B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất vào những năm 1954 - 1960.

Chọn D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Từ cuối năm 1953 đến năm 1956, ta tiến hành 5 đợt cải cách ruộng đất.

Chọn B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 138.

Cách giải:

Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chọn C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Qua các đợt cải cảch ruộng đất ở miền Bắc, hơn 2 triệu hộ nông dân được chia ruộng đất.

Chọn B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 130.

Cách giải:

Qua các cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, ta đã thực hiện triệt để khẩu hiệu “Người cày có ruộng”.

Chọn C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 130.

Cách giải:

Sau đợt cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi cơ bản.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.