Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Câu 2. Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 157, suy luận.

Cách giải:

Những điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:

- Tính đúng đắn của kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được đề trên cơ sở nhận định đúng tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng (thời cơ) tranh thủ thời cơ đánh nhanh, để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa...

- Tính linh hoạt thể hiện sự linh hoạt trong khi thực hiện chủ trương kế hoạch. Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đề ra là hai năm (1975 - 1976), nhưng nếu thời cơ đến thì giải phóng sớm trong năm 1975.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 164-165, suy luận.

Cách giải:

Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975):

- Đối với dân tộc:

+ Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc từ sau cách mạng tháng Tám 1945.

+ Thắng lợi của kháng chiến đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta hơn một thế kỉ, trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

- Thắng lợi của kháng chiến mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người.

- Đối với thế giới:

+ Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

+ Thắng lợi của nhân dân ta đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thòi đại sâu sắc.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí