Câu C2 trang 199 SGK Vật lí 10


Đề bài

Dựa vào công thức \(\sigma  = \dfrac{{{F_c}}}{{2\pi D}}\)  hãy cho biết ý nghĩa của hệ số căng bề mặt \(\sigma \).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\sigma  = \dfrac{{{F_c}}}{{2\pi D}}\) 

Lại có: \(2\pi D\) là độ dài đường biên của màng bao quanh vòng dây.

Nếu ta chọn độ dài đường biên này là 1m thì suy ra \(\sigma  = F_c\)

=> \(\sigma \) có ý nghĩa là lực căng bề mặt tác dụng lên 1 đơn vị độ dài đường biên bao quanh của màng (N/m)


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí