Câu 8 trang 222 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao


Giải bài tập Câu 8 trang 222 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho đường tròn (O; R) và hai điểm A, B cố định sao cho đường thẳng AB không cắt đường tròn. Một điểm M thay đổi trên đường tròn.

LG a

Tìm quỹ tích điểm N sao cho ABMN là hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

 Vì tứ giác ABMN là hình bình hành nên \(\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {BA} \). Vậy phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {BA} \) biến điểm M thành điểm N. Suy ra quỹ tích các điểm N là ảnh của đường tròn (O;R) qua phép tịnh tiến đó.

LG b

Tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác ABM.

Lời giải chi tiết:

Gọi I là trung điểm AB thì \(\overrightarrow {IG}  = {1 \over 3}\overrightarrow {IM} \) . Vậy phép vị tự \({V_{\left( {I;{1 \over 3}} \right)}}\) biến điểm M thành điểm G. Từ đó suy ra quỹ tích các điểm G là đường tròn ảnh của đường tròn (O;R) qua phép vị tự nói trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí