Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12

Bình chọn:
3.3 trên 17 phiếu

Giải bài 1 trang 68 SGK Hình học 12. Tìm tọa độ của các vectơ.

Đề bài

Cho ba vectơ \(\overrightarrow a \left( {2; - 5;3} \right),\,\,\overrightarrow b \left( {0;2; - 1} \right),\,\,\overrightarrow c \left( {1;7;2} \right)\).

a) Tính tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{d}=4.\overrightarrow{a}-\frac{1}{3}\overrightarrow{b}+3\overrightarrow{c}\).

b) Tính tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{e}=\overrightarrow{a}-4\overrightarrow{b}-2\overrightarrow{c}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức cộng trừ các vector.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\,\,\overrightarrow d = 4\overrightarrow a - \frac{1}{3}\overrightarrow b + 3\overrightarrow c \\\,\,\,\,\,\,\overrightarrow d = 4\left( {2; - 5;3} \right) - \frac{1}{3}\left( {0;2; - 1} \right) + 3\left( {1;7;2} \right)\\\,\,\,\,\,\,\overrightarrow d = \left( {8; - 20;12} \right) - \left( {0;\frac{2}{3}; - \frac{1}{3}} \right) + \left( {3;21;6} \right)\\\,\,\,\,\,\,\overrightarrow d = \left( {11;\frac{1}{3};\frac{{55}}{3}} \right)\\b)\,\,\overrightarrow e = \overrightarrow a - 4\overrightarrow b - 2\overrightarrow c \\\,\,\,\,\,\,\overrightarrow e = \left( {2; - 5;3} \right) - 4\left( {0;2; - 1} \right) - 2\left( {1;7;2} \right)\\\,\,\,\,\,\,\overrightarrow e = \left( {2; - 5;3} \right) - \left( {0;8; - 4} \right) - \left( {2;14;4} \right)\\\,\,\,\,\,\,\overrightarrow e = \left( {0; - 27;3} \right)\end{array}\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan