Bài 8 trang 145 SGK Vật lí 10


Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s.

Đề bài

Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4 J.                                    B. 1 J.

C. 5 J.                                    D. 8 J.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cơ năng của vật: \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = {1 \over 2}m{v^2} + mgz\) 

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Ta có: z = 0,8m; v = 2m/s; m = 0,5kg; g = 10 m/s2

Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

Cơ năng của vật:

\({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} \)\(= {1 \over 2}m{v^2} + mgz = {1 \over 2}{.0,5.2^2} + 0,5.10.0,8 = 5J\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí