Bài 4 trang 187 SGK Vật lí 10


Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Đề bài

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.

D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các chất rắn được phân thành hai loại: kết tinh và vô định hình.

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Các chất rắn được phân thành hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí