Bài 4 trang 103 SGK Vật lí 10


Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6)

Đề bài

Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6). Khi người ấy tác dụng một lực 100 N vào đầu búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ tác dụng vào đinh.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó: M = F.d

- Quy tắc momen lực: Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

Lời giải chi tiết

Gọi dlà cánh tay đòn của lực F, ta có: dF = 20 cm = 0,2 m

Gọi dC là cánh tay đòn của lực cản gỗ: d= 2 cm = 0,02 m

Áp dụng quy tắc Momen lực ta có:

\(\;F.{d_F}\; = {\rm{ }}{F_C}.{d_C} \Rightarrow {F_C} = {{F.{d_F}} \over {{d_C}}} = {{100.0,2} \over {0,02}} = 1000N\) 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí