Bài 2 trang 168 SGK Sinh học 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 2 trang 168 SGK Sinh học 8. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Đề bài

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Lời giải chi tiết

Ví dụ 1. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điêu kiện (tự chọn) ở cá nuôi.

Vỗ tay mỗi khi thả mồi cho cá ăn, lặp di lặp lại nhiều lần cho đến khi chi nhẹ vỗ tay nhưng không thả mồi cá vẫn nổi lên là ta dã thành lập phản xạ có điều kiện.

- Những điều kiện để sự hình thành có kết quả:

+ Phải có sự kết hợp kích thích bắt kì với kích thích của một phản xạ không điều kiện (vỗ tay kết hợp với thả mồi).

+ Kích thích bất kì phải tác động truớc kích thích cùa phản xạ không điều kiện vài giây.

+ Quá trình kết hợp phải lặp đi lặp lại nhiều lần và phải thường xuyên củng cố.

Ví dụ 2. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) ở gà nuôi.

Mỗi khi cho gà ân thóc, ta vỗ tay kết hợp với tiếng gọi gà (cu...cu...cu...) lặp đi lặp lại nhiễu lần cho đến khi chi vỗ tay và gọi gà nhưng không cho gà ăn thóc thì gà vẫn chạy đến chỗ ta đứng tức là ta đã thành lập phản xạ có điều kiện.

- Nhũng điều kiện để sự hình thành có kết quả:

+ Phải có sự kết hợp kích thích bất kì với kích thích của một phản xạ không điều kiện (vỗ tay, gọi gà (cu.. .cu.. .cu...) kết hợp với rải thóc cho gà ăn).

+ Kích thích bất kì phải tác động trước kích thích của phàn xạ không điều kiện vài giây.

+ Quá trình kết hợp phải lặp đi lặp lại nhiều lần và phải thường xuyên củng cố.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu