Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Bình chọn:
4.3 trên 171 phiếu
Tiêu hóa ở dạ dày

Các thí nghiệm khác cũng cho thấy bất cứ vật gì chạm vào lưỡi hay niêm mạc dạ dày đều có tác dụng gây phản xạ tiết dịch vị.

Xem chi tiết

Cấu tạo dạ dày

1 - Cấu tạo dạ dày Giống phần lớn các đoạn khác của ống tiêu hoá, thành dạ dày có cấu tạo 4 lớp cơ bản gồm màng bọc, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc.

Xem chi tiết

Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày. Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, dự đoán xem ở dạ dày có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào?

Xem lời giải

Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.

Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27. Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan bộ phận nào? Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào? Thử giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân huỷ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 89 sinh học

Giải bài 1 trang 89 SGK Sinh học 8. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 89 SGK Sinh học 8. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 89 SGK Sinh học 8. Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Xem lời giải