Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Bình chọn:
4.3 trên 136 phiếu
Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản

Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản. Quá trình nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản diễn ra như sau:

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở khoang miệng

Tiêu hóa ở khoang miệng Cấu tạo khoang miệng

Xem chi tiết

Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao.

- Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao? - Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25.

Xem lời giải

Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì.

Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

Xem lời giải

Câu 1. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì ? Câu 2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu". Câu 3. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những l

Giải bài 1 trang 83 SGK Sinh học 8. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu".

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 83 SGK Sinh học 8. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 83 SGK Sinh học 8. Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào

Xem lời giải