Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bình chọn:
4.1 trên 237 phiếu
Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Lý thuyết bài tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. Tuần hoàn máu (hình 16-1) 1. Tâm thất phải 2, Động mạch phổi.

Xem chi tiết

Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn.

Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn. Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu. Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu.

Xem lời giải

Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn.

Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn. Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ nhỏ. Nhận xét về vai trò của hệ bạch huyết.

Xem lời giải

Câu 1 trang 53 sinh học

Giải bài 1 trang 53 SGK Sinh học 8. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 53 SGK Sinh học 8. Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 53 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 53 SGK Sinh học 8. Nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ bộ phận nào.

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 53 SGK Sinh học 8: Thử dùng tay xác định vị trí của tim trong lồng ngực của mình.

Xem lời giải