Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bình chọn:
4.2 trên 217 phiếu
Máu và môi trường trong cơ thể

Lý thuyết máu và môi trường trong cơ thể. Máu Hồng cầu có Hb (huyết sắc tố) có đặc tính khi kết hợp với O2 có máu đỏ tươi, khi kết hợp với C02 có màu đỏ thẫm.

Xem chi tiết

Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Thành phần chất trong huyết tương (bảng 13) có gợi ý gì về chức năng của nó.

Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều...), máu có thể lưu thông dễ dàng trong mạch nữa không?

Xem lời giải

Các tế bào cơ, não, ... của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 44 sinh học

Giải bài 1 trang 44 SGK Sinh học 8. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 44 SGK Sinh học 8. Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 44 SGK Sinh học 8. Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với nhau thế nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 44 SGK Sinh học 8. Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?

Xem lời giải