Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Bình chọn:
4.2 trên 195 phiếu
Lý thuyết bài vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn

I - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch (hình 18-1-2), II. Vệ sinh tim mạch. 1. Cần bảo vệ tim mạch tránh các tác nhân có hại

Xem chi tiết

Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu.

Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu? Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẩn vận chuyển dược qua tĩnh mạch về tim là nhờ tác động chủ yếu nào?

Xem lời giải

Đề ra các biện pháp bảo vệ tránh các tác nhân có hại cho tim, mạch.

Đề ra các biện pháp bảo vệ tránh các tác nhân có hại cho tim, mạch.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề ra các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch.

Đề ra các biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch.

Xem lời giải

Câu 1 trang 60 sinh học

Giải bài 1 trang 60 SGK Sinh học 8. Lực đẩy chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch đã được tạo ra từ đâu và như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 60 SGK Sinh học 8. Các vận động viên thể thao luyện tập lâu năm thường có chỉ s nhịp tim/ phút nhỏ hơn người bình thường.

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 60 SGK Sinh học 8. Nếu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 60 SGK Sinh học 8. Nêu các biện pháp rèn luyện hệ tim mạch.

Xem lời giải