CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu
Bài tiết nước tiểu

Lý thuyết Bài tiết nước tiểu sinh 8 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết bài vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

I- Một Số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tác do các nguyên nhân sau

Xem chi tiết

Tạo thành nước tiểu

I - Tạo thành nước tiểu Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận.

Xem chi tiết

Bài tiết

I - Bài tiết Hàng ngày cơ thể ta phải không ngừng lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra

Xem chi tiết

Thải nước tiểu

Mỗi ngày, các cầu thận một người trưởng thành phải lọc khoảng 1440 lít máu và tạo ra khoảng 170 lít nước tiểu đầu

Xem chi tiết

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 124 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 124 SGK Sinh học 8. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8. Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

Xem lời giải

Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào.

- Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu? - Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào? - Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào?

Xem lời giải

Sự khác nhau giữa sự tạo nước tiểu và sự thải nước tiều.

Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức nãng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chi xảy ra vào những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó là do đâu?

Xem lời giải

Câu 1 trang 127 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 127 SGK Sinh học 8. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 127 SGK Sinh học 8. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8. Sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào về sức khoẻ.

Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào về sức khoẻ.

Xem lời giải

Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp.

Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 130 SGK Sinh học 8

Trong các thói quen sống khoa học, để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu em đã có những thói quen nào và chưa có thói quen nào

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 130 SGK Sinh học 8

Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác