Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu? Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Chọn câu trả lời đúng nhất: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan? Chọn câu trả lời đúng nhất: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 124 SGK Sinh học 8 Bài 1 trang 124 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 124 SGK Sinh học 8. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8. Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

Xem chi tiết
Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu? Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 126 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức nãng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chi xảy ra vào những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó là do đâu? Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức nãng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chi xảy ra vào những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó là do đâu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 127 SGK Sinh học 8 Bài 1 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 127 SGK Sinh học 8. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 127 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 127 SGK Sinh học 8. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8. Sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết
Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào về sức khoẻ? Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào về sức khoẻ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp. Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 130 SGK Sinh học 8 Bài 1 trang 130 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 130 SGK Sinh học 8. Trong các thói quen sống khoa học, để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu em đã có những thói quen nào và chưa có thói quen nào

Xem chi tiết
Bài 2 trang 130 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 130 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 130 SGK Sinh học 8. Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất