CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Muối khoáng

Muối khoáng Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào, đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu và lực trương của tế bào, tham gia vào thành phần cấu tạo của nhiều enzim đảm bảo quá trình trao đổi chất và năng lượng

Xem chi tiết

Vitamin và muối khoáng

Lý thuyết Vitamin và muối khoáng Sinh học 8 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào.

Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường bên ngoài biểu hiện như sau: - Có thể lấy vào khi oxi và thải khí CO2 nhờ hệ hô hấp

Xem chi tiết

Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào.

Máu và nước mô cung cấp chất dinh dưỡng và chất khí cho tế bào chất.

Xem chi tiết

Hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Trao đổi ở cấp độ cơ thể được thực hiện như sau: Cơ thể lấy vào từ môi trường thức ăn, nước, muối khoáng (nhờ hệ tiêu hóa) và oxi (nhờ hệ hô hấp).

Xem chi tiết

Lý thuyết bài tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc

I - Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể Nhu cầu năng lượng ở mỗi người không giống nhau, vì vậy nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng bằng con đường ăn uống cũng khác nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết bài thân nhiệt

I. Thân nhiệt Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể. Ở người bình thường, nhiệt độ cơ thể luôn ổn định ở mức 37°C và không dao động quá 0,5°c

Xem chi tiết

Lý thuyết chuyển hóa năng lượng

I, Chuyển hóa vật chất và năng lượng Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chặt với hoạt động sống của các tế bào và đầu cần năng lượng.

Xem chi tiết

Lý thuyết bài trao đổi chất

I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài Cơ thể có trao đổi chất với môi trường mới tồn tại và phát triển được.

Xem chi tiết

Vitamin

I - Vitamin Năm 1536, các thủy thủ và đoàn viên đoàn tham hiếm của Cactiê (Cartier) đi Canada bị mắc bệnh xcobut trầm trọng (chảy máu lợi, chảy máu dưới da, viêm khớp,...) vì thức ăn không có rau quả, thịt tươi.

Xem chi tiết

Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời

Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời:

Xem lời giải

Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào? Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?

Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào? Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì? Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu? Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Qua sơ đồ hình 31 - 2, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Qua sơ đồ hình 31 - 2, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Xem lời giải

Câu 1 trang 101 sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 8. Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 101 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 8. Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8. Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ờ hai cấp độ này.

Xem lời giải

hãy cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá.

Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá. Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá.

Xem lời giải

Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 103 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 103 sgk sinh

Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Xem lời giải

Xem thêm

Các chương, bài khác