Bài 35: Ôn tập học kì I

Bình chọn:
4.2 trên 135 phiếu
Hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35 -1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 -2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 – 3.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35–3.

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 -4.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-4.

Xem lời giải

Hãy đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng 35 -5.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 - 6.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 112 sinh học

Giải bài 1 trang 112 SGK Sinh học 8. Trong phạm vi các kiến thức đã học. hãy chứng minh rằng các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh học 8. Trình bày mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ. hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa).

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh học 8. Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

Xem lời giải