Bài 7: Bộ xương

Bình chọn:
3.9 trên 255 phiếu
Bộ xương

Lý thuyết Bộ xương Sinh học 8 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Các phần chính của bộ xương

Bộ xương người chia làm ba phần là xương đầu, xương thân và xương chi (xương tay, xương chân).

Xem chi tiết

Phân biệt các loại xương

Căn cứ vào hình dạng và cấu tạo, người ta phân biệt ba loại xương

Xem chi tiết

Các khớp xương

Nơi tiếp giáp giữa các đầu xương gọi là khớp xương.

Xem chi tiết

Bộ xương có chức năng gì.

a) Bộ xương có chức năng gì? b) Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân.

Xem lời giải

Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi.

Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi: - Dựa vào cấu tạo khớp dầu gối hãy mô tả một khớp động. - Khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó? - Nêu đặc điểm của khớp bất động.

Xem lời giải

Câu 1 trang 27 sgk sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 27 SGK Sinh học 8. Bộ xương người gồm mấy phần ? Mỗi phần gồm những xương nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 27 SGK Sinh học 8. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 27 SGK Sinh học 8. Nêu rõ vai trò của từng loại khớp.

Xem lời giải