Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bình chọn:
4.3 trên 230 phiếu
So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện

Bảng 52-2. So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện

Xem chi tiết

Sự hình thành phản xạ có điều kiện

Hãy nghiên cứu một thí nghiệm kinh điển của Nhà sinh lí học người Nga I.P.Paplôp: phản xạ có điều kiện tiết nước bọt đối với ánh đèn hoặc một kích thích bất kì.

Xem chi tiết

Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện.

Xem chi tiết

Đánh dấu (✓) vào cột tương ứng ở bảng 52-1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy trình bày quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện.

Dựa vào hình 52 - 3A và B kết hợp với hiểu biết của em về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điểu kiện, hãy trình bày quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện đã thành lập để thành lập một phản xạ mới qua một ví dụ tự chọn.

Xem lời giải

So sánh tính chất của 2 loại phản xạ.

Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trinh bày ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52 - 2, so sánh tính chất của 2 loại phản xạ sau đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 168 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 168 SGK Sinh học 8. Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.

Xem lời giải

Bài 2 trang 168 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 168 SGK Sinh học 8. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Xem lời giải

Bài 3 trang 168 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 168 SGK Sinh học 8. Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người.

Xem lời giải