Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Bình chọn:
4.3 trên 132 phiếu
Lý thuyết bài hấp thụ chất dinh dưỡng và thải

Hấp thụ chất dinh dưỡng, con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan, thải phân

Xem chi tiết

Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của nó.

- Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của nó? - Căn cứ vào đâu người ta khẳng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?

Xem lời giải

Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất về tim.

Liệt kê các chất dinh dưỡng được vận chuyển về tim rồi theo một hệ tuần hoàn tới các tế bào của cơ thể vào các cột phù hợp trong bảng 29.

Xem lời giải

Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 96 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 96 SGK Sinh học 8. Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 96 SGK Sinh học 8. Với một khẩu phần ăn đầy đù các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 96 SGK Sinh học 8. Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.

Xem lời giải