Bài 32: Chuyển hóa

Bình chọn:
4.2 trên 121 phiếu
Lý thuyết chuyển hóa năng lượng

I, Chuyển hóa vật chất và năng lượng Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chặt với hoạt động sống của các tế bào và đầu cần năng lượng.

Xem chi tiết

hãy cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá.

Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá. Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá.

Xem lời giải

Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 103 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 103 sgk sinh

Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 8. Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 8. Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh học 8. Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa

Xem lời giải