Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Bình chọn:
4.1 trên 205 phiếu
Các cơ quan hô hấp

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của các cơ quan hô hấp ở người

Xem chi tiết

Khái niệm hô hấp

Khái niệm hô hấp

Xem chi tiết

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

- Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể? - Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào (hình 20 - 1) - Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

Xem lời giải

Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm.

Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại?

Xem lời giải

Câu 1 trang 67 sinh học

Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 8. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 8. So sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 67 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3-5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có 02 để mà nhận.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 67 SGK Sinh học 8. Nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu O2

Xem lời giải