ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 8

Bình chọn:
3.9 trên 107 phiếu
Đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Tái Sơn

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Tái Sơn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh lớp 8

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Sinh học 8 sắp tới.

Xem chi tiết

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - TP Hồ Chí Minh

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - TP Hồ Chí Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Thị Trấn - Tứ Kỳ

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Thị Trấn - Tứ Kỳ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 Phòng GDĐT huyện Bình Xuyên

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 Phòng GDĐT huyện Bình Xuyên với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Gia Tấn

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Gia Tấn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế với lời giải chi tiết và chú ý quan trọng.

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất